ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 24/05

Η Λαικη αγορά της Τεταρτης 25 ΜΑιου θα οπραγματοποιηθιε στην Πλατεια ΝΙκάκη