Η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (Δ.Ε.Π.Α.Ε.Ο.Τ.Α), είναι μια αμιγής δημοτική επιχείρηση του Δήμου Πύργου που ιδρύθηκε το 2010. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι:

 • Η εκμετάλλευση του Λατομείου που βρίσκεται στη θέση «Βρυολάγκαδο» του Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Πύργου και της ευρύτερης λατομικής ζώνης της περιοχής
 • H εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πύργου
 • H ανακύκλωση, διαχείριση και επεξεργασία των στερεών, υγρών αποβλήτων, οικιακών λυμάτων και οικοδομικών υλικών
 • H εκμετάλλευση λαϊκών αγορών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
 • H εκπόνηση μελετών που θα αφορούν στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων, αποκατάστασης και αξιοποίησης περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων, εν γένει τεχνικών μελετών, Διοίκησης, Οργάνωσης και Οικονομίας του Δήμου
 • H εκτέλεση τεχνικών έργων και προϊόντων που σχετίζονται με αυτά (επεξεργασία αδρανών
  υλικών, παραγωγή οικοδομικών υλικών τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, κλπ.)

Το αρχικό αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η διαχείριση κι η εκμετάλλευση του λατομείου στον Ελαιώνα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την πραγματοποίηση δημόσιων έργων. Στη συνέχεια προστέθηκε η οργάνωση και διαχείριση των λαϊκών αγορών Πύργου, που εξυπηρετεί χιλιάδες δημότες και προσφέρει δυνατότητα εργασίας σε τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους.

Ο Δήμος Πύργου συμβάλλοντας στη σύγχρονη τάση εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω ευέλικτων μορφών διαμόρφωσης, παραχωρήθηκε από τον Δήμο Πύργου στην Δ.Ε.Π.Α.Ε.Ο.Τ.Α. η διαχείριση, αξιοποίηση κι εκμετάλλευση του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή. που περιλαμβάνει τις ενότητες που αναγράφονται στη συνέχεια:

 • Χώρος υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς
 • Χώρος Στάθμευσης
 • Κτίριο WC επισκεπτών
 • Παιδική χαρά
 • Υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων (Υπαίθριο Θέατρο)
 • Κτίριο περιοδικών Εκθέσεων –Εκδηλώσεων
 • Αναψυκτήριο με πατάρι (εντός του προαναφερόμενου κτιρίου)
 • Χώροι Υγιεινής (εντός του προαναφερόμενου κτιρίου)
 • Γενικός περιβάλλοντας χώρος και χώροι πράσινου

Στα πλαίσια της αξιοποίησης και προβολής της βαρύνουσας πολιτιστικής κληρονομιάς του πρώην εργοστάσιου Ξυστρή, η Δ.Ε.Π.Α.Ε.Ο.Τ.Α. με γνώμονα την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών διοργανώνει ποικίλες δράσεις εντός του Θεματικού Πάρκου.